Відділ державних закупівель ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" створено за наказом ректора у 2017 році.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, Бюджетним Кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Положенням про відділ державних закупівель, а також іншими нормативними документами.

Очолює відділ державних закупівель керівник відділу Опир Тетяна Миронівна.

Основним завданням відділу є забезпечення підрозділів університету усіма необхідними для їх діяльності матеріальними ресурсами (обладнанням, апаратурою, реактивами, навчальною та науковою літературою, меблями, будівельними матеріалами, господарськими товарами та іншими матеріальними цінностями).

До основних обов’язків відділу державних закупівель належить: аналіз потреби в товарно-матеріальних цінностях, послугах та роботах для підрозділів університету;

перспективне та поточне планування закупівель товарів, робіт та послуг; проведення процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей та послуг; укладання договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, виконавцями робіт та послуг у відповідності до потреб; постачання товарно-матеріальних цінностей на склад; контроль за економним витрачанням матеріальних ресурсів.

З цією метою здійснюється вивчення внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, необхідних для діяльності університету, постійно поновлюється комп'ютерний банк даних найпоширеніших товарів, постачальників.

На сьогодні у відділі державних закупівель працює п'ять осіб. Кожен спеціаліст виконує величезний об’єм робіт та відповідає за конкретну ділянку роботи:

Піняга Наталія Калістратівна - провідний фахівець із проведення тендерних закупівель;

Валігура Тетяна Всеволодівна - провідний фахівець із проведення допорогових закупівель;

Відловський Андрій Петрович - фахівець з постачання товарів і послуг;

Марцінковська Христина Іванівна - завідувач складу.

Спільно з планово-фінансовим відділом, юридичним відділом, бухгалтерською службою, адміністративно-господарською частиною працівники відділу державних закупівель забезпечують раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, розробляють заходи щодо вдосконалення системи планування закупівель, системи матеріально-технічного забезпечення підрозділів університету.